SERVIZO MUNICIPAL DE ATENCIÓN DOMICILIARIA SADI

Para mulleres empadroadas en Vigo que teñan ao seu coidao menores de 12 anos, que cumpran todos os requisitos e que presenten a documentación no Centro Municipal de Información dos dereitos da Muller, cunha antelación mínima de 24 horas á data de prestación do servizo. SADI

Logotipo cabecera