Subvencións garantía xuvenil

Contido: Convocatoria de subvencións para a integración das persoas mozas, inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, no mercado laboral e a través dos seguintes programas:
Programa I: promoción do emprego autónomo de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa II: incentivos a empresas e empregadores, con centros de traballo en Galicia, que contraten de maneira indefinida inicial ou temporal ou transformen o contrato temporal en indefinido ás persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa III: programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

Prazo: Ata o 30/09/2017

Máis información: premer aquí

Logotipo cabecera