CURSOS LINGUA DE SIGNOS

Organizados e impartidos pola Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), único centro de Galicia pertencente á Rede Estatal de Ensino de Lingua de Signos da Confederación Estatal de Persoas Xordas.
Niveis: tres niveles A1-A2, B1 e B2 adaptados ao Marco Común Europeo de Referencia para as linguas.

Lugares de impartición: A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Calendario lectivo: do 7 de novembro de 2017 ao 24 de maio de 2018. As clases se imparten en días alternos: luns e mércores ou martes e xoves (2h ½ cada sesión) en horarios de mañá, tarde e noite.

Prazo de inscripción: ata o 25 de outubro de 2017

+info: www.faxpg.es

Logotipo cabecera